Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKolář, Jindřich
dc.contributor.refereeDvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:03Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:03Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65532
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23966
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o dědické smlouvě, která je nejsilnějším dědickým titulem. Tento institut byl do našeho právního řádu začleněn s účinností nového občanského zákoníku po téměř více jak 60 letech. I přesto, že byla dědická smlouva součástí našeho právního řádu až do nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, jedná se o institut poměrně neznámý, který i mezi odbornou veřejností vyvolává mnoho sporných otázek. Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz o institutu dědické smlouvy podle stávající právní úpravy. Práce je zaměřena především na rozbor náležitostí, které nový občanský zákoník pro dědickou smlouvu stanoví, přičemž jsou rozebrány i některé problematické aspekty. Snaha je též o určité úvahy týkající se vztahu závazkového práva a dědické smlouvy.cs
dc.format67 s. (157 339 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65532-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpořízení pro případ smrtics
dc.subjectdědická smlouvacs
dc.subjectdědictvícs
dc.subjectpozůstalostcs
dc.subjectzůstavitelcs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.titleDědická smlouvacs
dc.title.alternativeInheritance contracten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis explores the inheritance agreement, as the strongest title to inherit. This legal concept has been introduced into the Czech legislation by the New Civil Code after more than 60 years. Although the inheritance agreement had been included in Czech law until the Civil Code of 1950 came into effect, it is still fairly unknown and continues to raise many issues even among the professional public. The diploma thesis aims to present a comprehensive survey of the inheritance agreement according to the current legislation. It focuses predominantly on the analysis of the elements stipulated for the inheritance agreement by the New Civil Code, as well as on exploring selected issues. The author also presents certain considerations for de lege ferenda regarding the law of obligations and its relation towards the inheritance agreement.en
dc.subject.translateddisposition mortis causaen
dc.subject.translatedinheritance agreementen
dc.subject.translatedinheritanceen
dc.subject.translateddecedent's estateen
dc.subject.translateddecedenten
dc.subject.translatednew civil codeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce589,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kolar.pdfPosudek oponenta práce712,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kolar.pdfPosudek vedoucího práce858,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kolar J..pdfPrůběh obhajoby práce298,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.