Title: Nájem bytu - práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
Other Titles: Lease of flat - rights and duties of a lessee and lessor
Authors: Řezanina, Daniel
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23967
Keywords: nájem;nájem bytu;nájemní smlouva;práva nájemce;povinnosti nájemce;práva pronajímatele;povinnosti pronajímatele;dějiny nájmu
Keywords in different language: lease;lease of flat;contract of lease;rights of lessee;duties of lessee;rights of lessor;duties of lessor;history of lease
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje tématu vzájemných práv a povinností nájemce a pronajímatele. V této práci je také obsažena kapitola o historickém vývoji nájmu bytu a kapitola o některých změnách v novém občanském zákoníku oproti předchozí úpravě. Čtvrtá až sedmá kapitola obsahuje popis práv a povinností nájemce a pronajímatele. V poslední kapitole jsou popsány náležitosti nájemní smlouvy.
Abstract in different language: This thesis is concerned with rights and duties of a lessee and a lessor. A chapter about the historical development of the lease and a chapter about some changes between the "old" and the "new" Civil Code is this thesis. Fourth to seventh chapters are about describing rights and duties of a lessee and a lessor. Terms of a contract of a lease are described in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Daniel Rezanina 2016.pdfPlný text práce936,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rezanina.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rezanina.pdfPosudek vedoucího práce962,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rezanina.pdfPrůběh obhajoby práce332,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.