Title: Neplatnost a relativní neúčinnost právního jednání
Other Titles: Invalidity and relative ineffectiveness of legal actions
Authors: Nedvědová, Anna
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23973
Keywords: právní jednání;relativní neplatnost;absolutní neplatnost;relativní neúčinnost
Keywords in different language: legal actions;invalidity of legal actions;relative ineffectiveness of legal actions
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá významnými instituty občanského práva - institutem neplatnosti a relativní neúčinnosti. První kapitola práce pojednává o právním jednáním a jeho náležitostech jako nezbytných předpokladů bezvadného právního jednání. V následující kapitole je již podán výklad institutu neplatnosti právního jednání a hlavních důvodech neplatnosti. Pozornost je zaměřena zejména na změny, které tento institut s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník doznal. Následně je pojednáno o problematice relativní neúčinnosti. Pozornost je zejména zaměřena na popis skutkových podstat odporovatelných právních jednání. Závěrečná kapitole je věnovaná komparaci s německou právní úpravou.
Abstract in different language: This thesis discusses the relative ineffectiveness and invalidity of legal actions. This section firstly explains the concept of legal action and its nature and we discussed the essential elements of legal negotiations. The second chapter is devoted to the fundamental topic of this thesis: invalidity of legal actions. The third chapter is devoted to the institute of relative ineffectiveness. Firstly, the essence of this institute is defined.The fourth chapter of the thesis is devoted to comparison with foreign literature. For this chapter German legislation was chosen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Final-Neplatnost a relativni neucinnost pravniho jednani.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nedvedova.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nedvedova.pdfPosudek vedoucího práce901,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Nedvedova A..pdfPrůběh obhajoby práce251,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.