Title: Úprava pojistného práva v pojišťovnictví z hlediska rekodifikace podle Nového občanského zákoníku
Other Titles: Regulations insurance law in the insurance industry in terms of recodification according The new Civil Code
Authors: Abelová, Lucie
Advisor: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Referee: Spurný Radek, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23975
Keywords: pojištění;pojistné právo;pojišťovací právo;nový občanský zákoník;pojistná smlouva;životní pojištění;neživotní pojištění
Keywords in different language: insurance;insurance law;the new civil code;the insurance contract;life insurance;non-life insurance
Abstract: Tématem této diplomové práce je Úprava pojistného práva v pojišťovnictví z hlediska rekodifikace podle Nového občanského zákoníku.Hlavním cílem této diplomové práce je podat co nejucelenější výklad o pojištění s ohledem na rekodifikaci soukromého práva. Ve své diplomové práci se budu zejména zabývat vznikem a zánikem pojistné smlouvy, ale taktéž neopomenu ani podání komentáře k jednotlivým pojmům týkajících se pojištění a v neposlední řadě se zaměřím na popis jednotlivých typů pojištění, tak jak jsou upraveny v Novém občanském zákoníku. Po účinnosti Nového občanského zákoníku, tedy po tzv. rekodifikaci soukromého práva je úprava soukromého pojištění upravena již v novém občanském zákoníku narozdíl od dosavadní úpravy, kdy bylo toto pojištění upraveno v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the Regulations insurance law in the insurance industry in terms of recodification according The new Civil Code. On 1 January 2014 the novelization of the Civil Code came into force in the Act no. 89/2012 Coll. This act was published on the March 22 2012 in the Collection of Laws. Since this novelization insurance is contained in this Civil Code.The main objective of this thesis is to give the most comprehensive explanation of the insurance with respect to the recodification of private law. In this thesis the development and the end of an insurance contract is examined. And the various types of insurance are described in the way as they are regulated in the New Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abelova - Diplomova prace Pojistne pravo z hlediska rekodifikace NOZ.pdfPlný text práce647,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Abelova.pdfPosudek oponenta práce853,14 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Abelova.pdfPosudek vedoucího práce814,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Abelova.pdfPrůběh obhajoby práce270,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.