Title: Zajišťovací a uhrazovací funkce zástavního práva
Other Titles: The hedging and reimburse function of right of lien
Authors: Heinrichová, Michala
Advisor: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23979
Keywords: zástavní právo;zajišťovací funkce;uhrazovací funkce;zástava;historie
Keywords in different language: the right of lien;the hedging function;the reimbursing function;pledge;history
Abstract: Tato diplomová práce má za cíl objasnit účel a možnosti využití zástavního práva, zaměřit se přitom na zajišťovací a uhrazovací funkci a zároveň poukázat na novinky, které současná právní úprava zavedla občanským zákoníkem č. 89/2012 sb. Práce zkoumá především změny v možnostech realizace zástavního práva a úpravy ve vzájemných právních vztazích jednotlivých účastníků. Zabývá se vznikem, aplikací i zánikem zajišťovací a uhrazovací funkce zástavního práva.
Abstract in different language: This thesis aims to explain the purpose and options of the use of lien, primarily focusing on hedging and reimbursing function. And also pointing out to news introduced by contemporary law. It is mostly based on the new Civil Code no. 89/2012 , which introduced important changes. This work investigates primarily changes in options of realization of right of lien and adjustments in mutual legal relations of the participants. It is dealing with formation, aplication and completion of hedging and reimbursing function of lien
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce764,4 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Heinrichova.pdfPosudek oponenta práce843,1 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Heinrichova.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Heinrichova.pdfPrůběh obhajoby práce268,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.