Title: Vysídlení obyvatel ze Sudet po roce 1938
Other Titles: Displacement of population from the Sudetenland after 1938
Authors: Vostárková, Denisa
Advisor: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23984
Keywords: sudety;pohraničí;mnichovská dohoda;sdp;útěk;vysídlení;uprchlík;konrad henlein
Keywords in different language: sudetenland;border;the munich pact;escape;displacement;refugee;konrad henlein
Abstract: Práce přibližuje problematiku sudetoněmecké otázky v meziválečném období v Československu. Zabývá se německým i českým pohledem na věc a komparací těchto dvou pohledů. Nakonec práce popisuje mnichovské události a jejich důsledky v pohraničí ve spojení právě s vysídlováním obyvatel.
Abstract in different language: This thesis is concentrating on the german problem during the first and second world war in Czechoslovakia. It compares the czech and german view on the whole situation. The thesis also describes the Munich situation and the consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Denisa Vostarkova.pdfPlný text práce336,58 kBAdobe PDFView/Open
DP - Vostarkova.pdfPosudek vedoucího práce49,53 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vostarkova.pdfPosudek oponenta práce45,28 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vostarkova.pdfPrůběh obhajoby práce42,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.