Title: Notářský řád za vlády Maxmiliána I.Habsburského
Other Titles: Notarial code during government of Maxmilián I.Habsburský
Authors: Roháčková, Vladimíra
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23988
Keywords: svatá říše římská;notářství;říšský notářský řád;císař maxmilián i.;české notářství;říšský komorní soud
Keywords in different language: the holy roman empire;nottary's office;of the empire notarial code;emperor maxmilian i.;nottary's office of czech;of the empire chamber court of law
Abstract: Práce pojednává o rozboru Říšského notářského řádu z roku 1512, který ovlivnil vývojové myšlenky ve veřejném pořádku a právním stavu. Další kapitoly jsou doplňující téma a jimi je Svatá říše římská a stav notářství, další kapitola je věnována samotnému císaři Maxmiliánu I. a jeho snaze o reformu v říší, notářství v evropských zemích a české notářství
Abstract in different language: The dissertation deal about analysis of the empire notarial code 1512, which influence developmental idea in public order and legal state. Next chapters are complementary the topic. For example is The Holy Roman Empire and state of nottary's office, next chapter is devoted emperor Maxmilian I. and his in an effort of reformation in empire, nottary's office in European state and nottary's office of Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Rohackova.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
DP - Rohackova.pdfPosudek vedoucího práce55,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Rohackova.pdfPosudek oponenta práce67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Rohackova.pdfPrůběh obhajoby práce39,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.