Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
dc.contributor.authorAbrahám, Antonín
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.date.accepted2016-5-4
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:26Z-
dc.date.available2015-8-28
dc.date.available2017-02-21T09:39:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-16
dc.identifier66218
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23999
dc.description.abstractDiplomová práce porovnává soudnictví a procesní právo v době předbělohorské s jejich následující úpravou obsaženou v Obnoveném zřízení zemském Ferdinanda II. Na základě pohledu na vývoj soudní soustavy a procesního práva za trvání stavovského státu České Koruny a na jejich novou úpravu po nástupu habsburského absolutismu se snaží poukázat na podstatnější změny, které tato nová právní úprava přinesla a na jejich význam pro následující vývoj, ke kterému nasměrovala cestu.cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpočátky kodifikace zemského právacs
dc.subjecthistorický vývoj soudní organizacecs
dc.subjectprocesní právo v době předbělohorskécs
dc.subjectobnovené zřízení zemskécs
dc.subjectzměny soudní soustavy po roce 1627cs
dc.subjectproměna soudního procesucs
dc.subjectzměny v pojetí tvorby a aplikace práva.cs
dc.titleOrganizace soudnictví a právní úprava procesu v Obnoveném zřízení zemskémcs
dc.title.alternativeOrganization of Judiciary and Procedural Law Arrangement According to the Renewed Provincial Constitutionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis compares the judiciary and procedural law before the White Mountain Battle with their successive arrangement contained in the Renewed Provincial Constitution issued by Ferdinand the Second. Based on the view on the development of the court organization and the procedural law during the Chzech Crown Estates Monarchy as well as on their new arrangement after the installation of the Habsburg absolutist rulership the thesis aims to point to significant changes, imposed by the new legal arrangement and to their importance for the subsequent future evolution.en
dc.subject.translatedbeginings of the provincial law codificationen
dc.subject.translatedhistorical evolution of the court organizationen
dc.subject.translatedprocedural law before the white mountain battleen
dc.subject.translatedrenewed provincial constitutionen
dc.subject.translatedchanges in court organization after 1627en
dc.subject.translatedchange in court trialen
dc.subject.translatedchanges in law creation and application.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace soudnictvi a pravni uprava procesu v Obnovenem zrizeni zemskem.pdfPlný text práce716,49 kBAdobe PDFView/Open
DP - Abraham Antonin.pdfPosudek vedoucího práce33,98 kBAdobe PDFView/Open
OP - Abraham Antonin.pdfPosudek oponenta práce41,37 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Abraham Antonin.pdfPrůběh obhajoby práce44,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.