Title: Oddlužení jako způsob řešení úpadku se zaměřením na popěrné úkony insolvenčního správce
Other Titles: Discharge as a way of solution to debtor´s bankruptcy with a focus on acts of insolvency trustee
Authors: Gajdačová, Petra
Advisor: Vlček Zdeněk, JUDr.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24011
Keywords: insolvenční správce;insolvenční zákon;discharge of debts;insolvecy court;controll
Keywords in different language: insolvency trustee;insolvency act;oddlužení;insolvenční soud;kontorola
Abstract: Tato práce se zabývá institutem oddlužení jako způsobem řešení úpadku. Práce popisuje jednotlivé části insolvenčního řízení, především oddlužení. Práce je zaměřena na insolvenčního správce, konkrétně jeho jednání a kontrolu.
Abstract in different language: The theme of this thesis deals with the institute discharge of debts as one of the ways of dealing with bankruptcy. Thesis decribe partial phases insolvency proceedings, specifically in discharge of debts. Thesis is focused on insolvency trustee, namely with his acts and controll.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP GAJDACOVA.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
v.p. Gajdacova.pdfPosudek vedoucího práce97,4 kBAdobe PDFView/Open
op. Gajdacova.pdfPosudek oponenta práce85,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Gajdacova.pdfPrůběh obhajoby práce163,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.