Title: Šedá ekonomika a švarcsystém
Other Titles: Grey economy and "švarcsystém"
Authors: Barcík, Filip
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24012
Keywords: šedá ekonomika;švarcsystém;závislá práce;závislá činnost;nelegální práce
Keywords in different language: gray economy;švarcsystém;dependent work;dependent employment;illegal work
Abstract: Tématem diplomové práce je šedá ekonomika a švarcystém. Práce popisuje podstatu těchto pojmů a jejich místo ve společnosti. Diplomová práce se snaží objektivně posoudit příčiny a důsledky šedé ekonomiky a švarcsystému. Práce obsahuje nástin toho jak dochází k měření rozsahu šedé ekonomiky. Diplomová práce nabízí analýzu právní úpravy švarcsystému včetně následků, které můžou plynout z jeho využívání. Diplomová práce se zabývá judikaturou v oblasti švarcsystému a závěrečná část se věnuje nástinu vlastního řešení problematiky.
Abstract in different language: Thesis topic is the gray economy and švarcystém. The thesis describes the essence of these concepts and their place in society. The thesis seeks to objectively assess the causes and consequences of the gray economy and švarcsystém. The thesis contains an outline of how to measure the extent of the gray economy. The thesis offers an analysis of the legislation švarcsystém including the consequences that may arise from its use. This thesis deals with the case law of švarcsystém and the final part is devoted to outlining a solution of the problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp filip barcik 2016.pdfPlný text práce469,25 kBAdobe PDFView/Open
Barcik ved.pr..pdfPosudek vedoucího práce89,36 kBAdobe PDFView/Open
Barcik op.p..pdfPosudek oponenta práce114,31 kBAdobe PDFView/Open
protokol Barcik.pdfPrůběh obhajoby práce88,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.