Title: Správa spotřebních daní Celní správou ČR
Other Titles: Administration of consuption tax of Customs administration of the Czech republic
Authors: Jedlička, Luboš
Advisor: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24014
Keywords: celní správa;spotřební daně;tabák;alkohol;pivo;víno
Keywords in different language: customs administration;excise tax;tobacco;alcohol;beer;whine
Abstract: Práce se zabývá spotřebními daněmi a orgány jejich správy. V úvodu práce je krátký exkurz do historie celnictví. V další části je rozvedena současná role celní správy, coby správce spotřební daně. Stěžejním tématem této práce je problematika spotřebních daní.
Abstract in different language: His work is amed at specific tax wich plays a role in every person´s life here in the Czech republic. This tax called excise tax. The tax is collected in connection with consuption. Excise tax is levied on products wich may have an effect on environment (fuels)or health of people (alcohol, tobacco products). This tax belongs among indirect and selective taxes.Indirect tax is such wich is returned by the tax payer and is eventually included in the price of the product. It is then returned to the taxpayer and further to the state by the end consumer. This work details excise tax, its administration and collection
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce591,32 kBAdobe PDFView/Open
Jedlicka ved.p..pdfPosudek vedoucího práce115,15 kBAdobe PDFView/Open
protokol Jedlicka.pdfPrůběh obhajoby práce85,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek Jedlicka op.p..pdfPosudek oponenta práce79,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.