Title: Dozor nad činností insolvenčního správce
Other Titles: Supervison on Insolvency administrator
Authors: Bechyně, Ondřej
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24019
Keywords: insolvenční správce;dozor nad činností insolvenčního správce;ministerstvo spravedlnosti;soud;věřitelské orgány
Keywords in different language: insolvency administrator;supervison on insolvency administrator;ministry of justice;court;creditor's organs
Abstract: Cílem diplomové je objasnit čtenářovi dozor nad činností insolvenčního správce, které subjekty mají pravomoc dozírat, v jakém rozsahu a co se stane, pokud dojdou k závěru, že správce pochybil během výkonu své funkce. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o právní úpravě insolvenčního řízení od minulosti až do současnosti a hlouběji se věnuje aktuální právní úpravě. Obsahem druhé části je osoba insolvenčního správce, kvalifikační předpoklady, druhy insolvenčních správců, ustanovení správců do funkce, činnosti během výkonu jeho funkce, náhrada hotových výdajů a další. V poslední části se v rámci dozorovací činnosti věnuji Ministerstvu spravedlnosti, soudům a věřitelským orgánům. Dále zodpovědnosti správce a jeho případným postihům.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe supervision on Insolvency administrator. The thesis is systematically divided into three main chapters. First one called insolvency proceeding describes the history of proceeding from ancient times until nowadays, history of proceeding on territory of the Czech Republic and current legislations. The second chapter is devoted to Insolvency administrator and the requirements he needs to meet to become an insolvency administrator. The last chapter is devoted to the subject that are in power of supervision. In the Czech Republic it could be the Ministry of justice, insolvency court and creditor's organs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dozor nad cinnosti insolvencniho spravce_11.pdfPlný text práce404,19 kBAdobe PDFView/Open
Bechyne ved.p..pdfPosudek vedoucího práce100,42 kBAdobe PDFView/Open
Bechyne op.p..pdfPosudek oponenta práce103,23 kBAdobe PDFView/Open
protokol Bechyne.pdfPrůběh obhajoby práce77,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.