Title: Finančněprávní hlediska tvorby cen a úhrad ve veřejném zdravotním pojištění
Other Titles: Financial legal terms of pricing and reimbursement in the public health insurance
Authors: Horák, Petr
Advisor: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24020
Keywords: veřejné zdravotní pojištění;zdravotní pojišťovna;léčivý přípravek;zdravotnický prostředek;zdravotní péče;maximální cena;úhrada;doplatek
Keywords in different language: public healthcare insurance;health insurance companies;pharmaceutical product;medical device;health care;maximum price;reimbursement;copayment
Abstract: Práce se zabývá přehledem a historickým vývojem systému financování zdravotní péče v ČR, historií a vývojem veřejného zdravotního pojištění a právními normami financování zdravotnictví. Podrobně je rozebrán proces regulace cenotvorby zdravotnických služeb a zboží a stanovení úhrad zdravotní péče, léčiv a zdravotnických prostředků.
Abstract in different language: The thesis provides an overview of historical development of healthcare financing in the Czech Rep. It further describes Czech healthcare insurance system and its legal frame. It focuses in more details on processes of pricing and reimbursement of healthcare, pharmaceuticals and medical devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_DP_Petr_Horak.pdfPlný text práce981,9 kBAdobe PDFView/Open
v.p.Horak.pdfPosudek vedoucího práce108,34 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Horak.pdfPosudek oponenta práce96,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Horak.pdfPrůběh obhajoby práce160,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.