Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBulantová, Tereza
dc.contributor.refereeGrospič Jiří, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-2-10
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:20Z-
dc.date.available2014-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-31
dc.identifier64130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24028
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na exekuci správní, soudní a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán historický vývoj exekučního práva od samého počátku. Dále jsou zde rozebrány výše uvedené exekuce- konkrétně předpoklady pro exekuci, jejich druhy, průběh a způsoby plnění. V práci je zmíněn střet obou exekucí a v neposlední řadě porovnání obou exekucí. Během vypracovávání této práce jsem použila odbornou literaturu. Práce je doplněna o příslušnou právní úpravu.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectexekutorcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectdluhcs
dc.titlePorovnání exekuce správní a soudnícs
dc.title.alternativecomparation of administrative and judicial executionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is focused on execution of administrative and judicial, and their comparation. This thesis describes the historical developement of the law Enforcement. There are also discussed executions mentioned above, especially prerequisites for execution, their types, procedure and methods. There is also mentioned conflict of both executions and finally comparing of those executions. During the processing of the bachelor thesis I used specialized literature. This thesis is complemented by the relevant legislation.en
dc.subject.translatedcomparationen
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translatedexecutoren
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translateddebten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Bulantova - protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce554,12 kBAdobe PDFView/Open
Bulantova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce591,73 kBAdobe PDFView/Open
Bulantova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.