Title: Nicotný správní akt
Other Titles: Nullity of Administrative Act
Authors: Sobotka, Milan
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24030
Keywords: nicotný;správní;akt
Keywords in different language: nullity;administrative;act
Abstract: Nicotnost správních aktů je důsledkem nejzávažnější vadnosti správních aktů. Již z jazykového obsahu tohoto pojmu vyplývá, že podstatou tohoto pojmu je právní nulita, neexistence předmětného správního aktu v jeho právních následcích.
Abstract in different language: Nullity of Administrative Act is the most serious consequence of the defective nature of administrative acts. It has a linguistic content of this term implies that essence of this concept is a legal nullity, lack of the administrative act in its legal consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Sobotka Nicotny spravni akt 2015 Verejna sprava.pdfPlný text práce344,92 kBAdobe PDFView/Open
Sobotka - protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce546,77 kBAdobe PDFView/Open
Sobotka - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce547,77 kBAdobe PDFView/Open
Sobotka - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce319,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.