Title: Komparace exekuce správní a soudní
Other Titles: Comparision of judicial and administrative execution
Authors: Jarolímek, Tomáš
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24041
Keywords: exekuce;výkon rozhodnutí;soudní exekuce;správní exekuce;daňová exekuce;střet exekucí;soudní exekutor;exekutor;komparace exekucí.
Keywords in different language: execution;distraint;judicial execution;administrative execution;tax execution;collision of executions;distrainer;executor;comparison of executions.
Abstract: Popis všech druhů exekucí a způsoby vymáhání. Srovnání odlišností i totožností jednotlivých způsobů exekucí. Opírání se o právní předpisy a popisování změn ve vykonávacím řízení novelami. Obsah: 1) Úvod 2) Exekuce obecně 3) Exekuce soudní 4) Exekuce správní 5) Střet exekucí 6) Komparace 7) Závěr
Abstract in different language: Comparison of all kind of executions. Comparison of disparities and identical characters and methods of executions. Principal for thesis are legal enactments and their novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce .pdfPlný text práce436,84 kBAdobe PDFView/Open
Jarolimek - VP.pdfPosudek vedoucího práce780,87 kBAdobe PDFView/Open
Jarolimek - OP.pdfPosudek oponenta práce571,05 kBAdobe PDFView/Open
Jarolimek - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce300,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.