Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorHuňáčková, Tereza
dc.contributor.refereeLindner Milan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:26Z-
dc.date.available2015-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier67232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24042
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je Adaptační proces při příjmu nových zaměstnanců. Mým hlavním cílem je na základě odborné literatury tento proces poznat, zjistit jak funguje, co je jeho cílem, kdo se ho účastní a další informace. Poté je mým dalším cílem zjistit jak tento proces funguje v praxi v konkrétní firmě a jak se liší od procesů, který je popsaný v literatuře. Nejprve se budu zabývat tématem řízení lidských zdrojů. Poté se budu zabývat na procesy, které předcházejí adaptačnímu procesu, což jsou získávání, výběr a přijímání pracovníků. V další části se budu věnovat orientaci zaměstnanců. A poté se zaměřím na samotný adaptační proces. Jeho definici, průběh, plánování, cíle, hodnocení, důsledky a subjekty. V poslední kapitole popíši adaptační proces v konkrétní firmě.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectprocescs
dc.subjectlidécs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectpracovnícics
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectpersonalistécs
dc.subjectpersonální oddělenícs
dc.titleAdaptační proces při prvním vstupu do zaměstnání, jeho význam a průběhcs
dc.title.alternativeAdaptation process when entering a new company, its meaning and courseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTopic of my dissertation is The Adaptation process of new hire employees. My aim is to analyse and identify how this process works, who is included, what are the goals and another information necessary for my research based on specialised literature. My next aim is find how this process run in the particular company and what the differences in practise and the theories in specialised literature are. Firstly I will focus on Human resource planning, after this is important to put effort on what are the processes before new employees are hired. Next part of my research is to find orientation of employees and the adaptation process. Research about adaptation process shows definition, behaviour, planning, goals, evaluation, consequences and subjects. Last chapter is about the adaptation process in particular company.en
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedpeopleen
dc.subject.translatedemployeeen
dc.subject.translatedworkeren
dc.subject.translatedorganizationen
dc.subject.translatedadaptation processen
dc.subject.translatedhuman resources offiseren
dc.subject.translatedhuman resourcesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Hunackova.pdfPlný text práce962,95 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - VP.pdfPosudek vedoucího práce423,38 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - OP.pdfPosudek oponenta práce472,92 kBAdobe PDFView/Open
Hunackova - protokol prace.pdfPrůběh obhajoby práce301,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.