Title: Územně správní reforma v ČR
Other Titles: Territorial administrative reform in the Czech Republic
Authors: Rataj, Jan
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24043
Keywords: územní správa;reforma;regionalizace;koncepce dokončení reformy
Keywords in different language: territorial administration;reform;regionalisation;concept of reform finishing
Abstract: V první části bakalářské práce jsou vysvětleny pojmy důležité pro pochopení problematiky. Druhá část se věnuje reformám územní správy v zahraničí a vývoji územní správy v Československu od roku 1989 a v ČR do zahájení reformy. Třetí část je tvořena popisem 1. fáze reformy územní správy. Čtvrtá část se věnuje 2.fázi reformy územní správy a v závěrečné části je popsán aktuální vývoj a východiska pro další směřování reformy.
Abstract in different language: In the first part of this work is an explanation of key words for understanding. The second part deals with reforms of territorial administration abroad and the development of territorial administration in Czechoslovakia since 1989 and in Czech republic until the beggining of the reform. The third part consists of a description of stage one of the reform of territorial administration. The fourth part deals with the stage two of the reform and the final section describes current progress and key questions for the continuation of the reform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP uzemne spravni reforma Jan Rataj.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Rataj - VP.pdfPosudek vedoucího práce580,99 kBAdobe PDFView/Open
Rataj - OP.pdfPosudek oponenta práce334,4 kBAdobe PDFView/Open
Rataj - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce286,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.