Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorŠambergerová, Kateřina
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:30Z-
dc.date.available2015-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:30Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier67289
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24054
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je "Správa na úseku zaměstnanosti". Tato bakalářská práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a správy na úseku zaměstnanosti. Dále popisuje instituce veřejné správy. Následující část této bakalářské práce pojednává o problematice nezaměstnanosti, o úřadech práce, agenturách práce, podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci. Závěrečná část této bakalářské práce popisuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato část není pouze teoretická. Ukazuje, jak je to se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve firmě MD Elektronik spol. s r.o.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectspráva na úseku zaměstnanostics
dc.subjectúřady prácecs
dc.subjectagentury prácecs
dc.subjectpodpora v nezaměstnanostics
dc.subjectpodpora při rekvalifikacics
dc.subjectzaměstnávání osob se zdravotním postiženímcs
dc.titleSpráva na úseku zaměstnanostics
dc.title.alternativeThe Employment Administrationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of bachelor thesis is "The Employment Administration". The thesis includes basic definitions of public administration and the employment administration. It also describes the governance institutions. The following part of this bachelor thesis is about unemployment issue, employment departments, employment agencies, unemployment compensation and requalification compensation. The final part of this thesis discusses about employment of persons with disabilities. This part is not only theoretically. The thesis showes how persons with disabilites work in the MD Elektronik spol. L.L.C.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedemployment administrationen
dc.subject.translatedemployment departmentsen
dc.subject.translatedemployment agenciesen
dc.subject.translatedunemployment compensationen
dc.subject.translatedrequalification compensationen
dc.subject.translatedemployment of persons with disabilitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - finalni verze.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - VP.pdfPosudek vedoucího práce411,32 kBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - OP.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Sambergerova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce306,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.