Title: Pracovní právo v kontextu evropského mezinárodního práva soukromého
Other Titles: Labour law in the context of European private international law
Authors: Šípková, Ivana
Advisor: Dittrich Michal, Mgr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24060
Keywords: pracovní právo;cizinec;evropská unie;nařízení řím i.;řím ii.;brusel i.
Keywords in different language: labour law;foreigner;european union;rome i. regulation;rome ii.;brussels i.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postavením cizince v pracovním právu vnitrostátním a v evropské judikatuře. Část práce je věnována určení rozhodného práva při konfliktech, které mohou vznikat z pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the status of foreigners in national labour law as well as in the European law. Part of the thesis is devoted to determining the applicable law in conflicts which may arise from labour relations with an international element.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ivana_Sipkova.pdfPlný text práce962,75 kBAdobe PDFView/Open
Sipkova-2.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Sipkova-1.pdfPosudek vedoucího práce901,53 kBAdobe PDFView/Open
Sipkova Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce393,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.