Title: Pracovněprávní vztahy mladistvých zaměstnanců
Other Titles: Labour-law relations of juvelines
Authors: Táborská, Simona
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24066
Keywords: pracovněprávní vztahy;mladiství;zaměstnanec
Keywords in different language: labour-law relations;young;empolyees
Abstract: V bakalářské práci se zabývám vymezením pojmu mladistvý zaměstnanec, ochranou mladistvých v pracovněprávních vztazích a zvláštními pracovními podmínkami. Na závěr práce se zabývám praktickým vyučováním a odbornou praxí absolventů škol.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I focus on young employees, their protection in labour relations and special work conditions. I also outlined practical instructions and professional practice of high school graduates in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce654,57 kBAdobe PDFView/Open
Taborska-2.pdfPosudek oponenta práce209,12 kBAdobe PDFView/Open
Taborska-1.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Taborska Simona.pdfPrůběh obhajoby práce345,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.