Title: Obchodní společnosti územních samosprávných celků ve světle zákona o obchodních korporacích
Other Titles: Corporations of self-governing Teritory in the Light ot the Corporations Act
Authors: Dostál, Ondřej
Advisor: Holejšovský Josef, JUDr.
Referee: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24072
Keywords: obchodní společnost;územní samosprávné celky;zákon o obchodních korporacích.
Keywords in different language: company;local and regional governments;corporations act.
Abstract: Bakalářská práce nabízí aktuální pohled na problematiku obchodních společností územních samosprávných celků, zejména pak na kapitálové společnosti, ve světle zákona o obchodních korporacích. Postupně jsou řešeny otázky postavení a úkolů územních samosprávných celků, jejich oprávnění samostatně zakládat kapitálové společnosti a možnou participaci na ostatních obchodních společnostech, proces zakládání kapitálových obchodních společností územních samosprávných celků, výkon působnosti valné hromady v těchto kapitálových společnostech radami územních samosprávných celků, obsazování orgánů těchto společností, proces zrušení kapitálových společností územních samosprávných celků a ukončení participace územních samosprávných celků na obchodních společnostech.
Abstract in different language: The bachelor's thesis provides an insight into the subject of companies established by local and regional governments, especially companies with limited liability, in the light of the Corporations Act. The thesis deals with questions of the position and tasks of local and regional governments; their authority to establish independently limited companies and possibly participate in other types of companies; the process of establishing limited companies by local and regional governments; the exercise of the competence of the general meeting in these companies by the councils of local and regional governments; appointment of company bodies; the process in dissolving limited companies established by local and regional governments; and termination of participation of local and regional governments in companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Dostal-1.pdfPosudek vedoucího práce781,38 kBAdobe PDFView/Open
Dostal-2.pdfPosudek oponenta práce871,76 kBAdobe PDFView/Open
Dostal Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce389,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.