Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZikmundová Vladimíra, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDardová, Anna
dc.contributor.refereeLukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:41:55Z-
dc.date.available2013-12-6
dc.date.available2017-02-21T09:41:55Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier60212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24075
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výzkumem zaměřeným na tvořivé úlohy v multimediální výtvarné výchově a jejich rozborem metodou konceptové analýzy. Cílem bylo zjistit, jaké poznání, na základě čtyř komponent zážitku (tematická, konstruktivní, empatická a prožitková), a jakým způsobem přinášejí žákovi/studentovi multimediální úlohy. Dalším cílem bylo zjistit, ve které z uvedených složek je jejich přínos nejprůkaznější. Součástí práce je 10 navržených vyučovacích jednotek založených na multimediální technice, a které jsou dále analyzovány metodou konceptové analýzy.cs
dc.format135 s. (183 377 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60212-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjectmultimédiacs
dc.subjectkonceptová analýzacs
dc.subjecttvořivé úlohycs
dc.titleKonceptová analýza tvořivé úlohy v multimediální výtvarné výchověcs
dc.title.alternativeConcept analysis of creative task in multimedia based Art Educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis looks into research zeroed in creative exercies in multimedial art and its brokedoown via the conceptual analysis method. The main goal was to find out such knowledge based on four components (theme, constructivity, emphaty and experience) and what this together brings for the student. Next task was to investigate in which one of this parts the contribution is the most convincing. Next components of this thesis are ten designed lessons based on multimedial techniques and later they are analysed with conceptual analysing methods.en
dc.subject.translatedart educationen
dc.subject.translatedmultimediaen
dc.subject.translatedconceptual analysisen
dc.subject.translatedcreative tasken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2016_Dardova Anna.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dardova Anna_2016.pdfPrůběh obhajoby práce536,82 kBAdobe PDFView/Open
DARDOVA_posudek_vedouci_Zikmundova_2016.docPosudek vedoucího práce76,5 kBMicrosoft WordView/Open
DARDOVA_posudek_oponent_Lukavsky_2016.docPosudek oponenta práce79,5 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.