Název: Hodnocení fantazie ve výtvarných projevech středoškoláků
Další názvy: Fantasy evaluation in high school students' visual art expressions
Autoři: Lamačová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Lukavský, Jindřich
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2409
Klíčová slova: fantazie;imaginace;výtvarný projev;obsahová analýza;Josef Viewegh;střední škola;výtvarná výchova;popis;metafora;výzkumná sonda
Klíčová slova v dalším jazyce: fantasy;imagination;visual art expression;content analysis;Josef Viewegh;high school;visual art education;description;metaphor;research probe
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je představit možný způsob uvažování o fantazii ve výtvarných projevech. Práce se věnuje nejprve obecnému vymezení pojmu fantazie, jejím funkcím a postupně cílí právě na vymezení fantazie ve výtvarném projevu, se zřetelem k její míře a charakteristickým rysům. Čerpá především z díla Josefa Viewegha Fantazie - Teoretická studie, z dalších psychologických publikací a dějin umění. Celá práce je završena výzkumnou sondou realizovanou na gymnáziu. Ta na příkladu z praxe výtvarné výchovy konkrétně představuje možnosti posuzování fantazie ve výtvarném projevu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the Diploma thesis is to present possible way of thinking about a fantasy in a visual art expressions. At first, the thesis deals with a general concept of the fantasy, its functions and gradually aims at a definition of fantasy just in a visual art expressions in the view of its amount and characteristic features. It extracts mostly from Fantazie - Teoretická studie, Josef Viewegh?s work, and other psychological publications as well as history of art. The thesis also contains, in its practical part, a short research which took part at a lyceum. On an example from visual art education practice, this research shows possibilities of consideration of fantasy in the visual art expression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-lamacova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lamacova Adela - posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lamacova Adela - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lamacova Adela - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce570,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.