Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorStraka, Jiří
dc.contributor.refereeBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:42:22Z-
dc.date.available2013-11-28
dc.date.available2017-02-21T09:42:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-14
dc.identifier59861
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24097
dc.description.abstractPráce informuje o pohybovém režimu žáků na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Do výzkumu se zapojily dvě třídy šestých ročníků víceletého gymnázia. Žáci ve věku 16 až 17 let nosili v průběhu tří dnů hrudní pás a akcelerometr ActiTrainer, který snímal jejich pohybovou aktivitu (PA) a srdeční frekvenci. PA byla u žáků monitorována také pomocí krokoměrů a to po dobu jednoho týdne. Výsledky popisují úroveň PA žáků během dne i v rámci celého týdne.cs
dc.format78 s. (97 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaktivní životní stylcs
dc.subjectadolescentcs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.titleSledování pohybových aktivit a aktivního životního stylu u žáků Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovechcs
dc.title.alternativeMonitoring of physical activities and active lifestyle in students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe study informs about the physical activity of students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy. Two classes of sixth grade were involved in the research. Adolescents in age 16 to 17 wore during the three days the chest strap and accelerometer ActiTrainer, which measured their physical activity (PA) and heart rate. PA of students was also monitored using pedometers for a period of one week. The results describe the level of PA of students during the day and throughout the week.en
dc.subject.translatedactive lifestyleen
dc.subject.translatedadolescenten
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedphysical activityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jiri Straka.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
STRAKA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,75 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce159,79 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA J..pdfPrůběh obhajoby práce67,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.