Title: Inovace nácviku gymnastických dovedností s využitím moderních a netradičních pomůcek (interaktivní DVD)
Other Titles: Innovation practicing gymnastics skills using modern and unconventional equipment (interactive DVD)
Authors: Hotařová, Lenka
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24109
Keywords: dovednosti;netradiční pomůcky;gymnastika;dopomoc
Keywords in different language: skills;unconventional equipment;gymnastics;helping
Abstract: Multimediální DVD obsahuje nácvik jednotlivých gymnastických dovedností s využitím nejnovějších gymnastických pomůcek.
Abstract in different language: Multimedia DVD includes training of individual gymnastic skills using the latest gymnastic equipment .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inovace nacviku gymnastickych dovednosti s vyuztim modernich a netradicnich pomucek.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
HOTROVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce170,5 kBAdobe PDFView/Open
HOTAROVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce168,18 kBAdobe PDFView/Open
HOTAROVA L..pdfPrůběh obhajoby práce44,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.