Title: Motoricko - funkční trénink se zaměřením na rozvoj pohybových schopností pro běh na lyžích dorosteneckých a juniorských kategorií
Other Titles: Motor-functional training for cross - country skiing younger and older junior categorie focusing on the development of motor skills
Authors: Janoušková, Vendula
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24110
Keywords: motoricko - funkční trénink;běh na lyžích;pohybové schopnosti
Keywords in different language: motoricko - functional training;cross - country skiing;motor skills
Abstract: Tématem této diplomové práce je Motoricko - funkční trénink se zaměřením na rozvoj pohybových schopností pro běh na lyžích dorosteneckých a juniorských kategorií. Cílem práce bylo vytvoření zásobníku pro rozvoj koordinačních a kondičních schopností pro běh na lyžích zaměřených na dorostenecké a juniorské kategorie. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku běhu na lyžích, na věkové zákonitosti dané skupiny, na popis pohybových schopností a dovedností vztahující se k běhu na lyžích a na plánování sportovní přípravy. Praktická část je tvořena zásobníkem cviků rozdělených do 4 skupin. Veškeré cviky jsou doložené fotografie a popisem základní polohy, průběhem a zacílením daného cvičení.
Abstract in different language: The theme of this thesis is Motoricko - functional training for cross - country skiing younger and older junior categorie focusing on the development of motor skills. The aim of the thesis was to create a stack for the development of coordination and fitness skills for cross-country skiing aimed at younger and older junior categories. The theoretical part is focused on the characteristics of cross-country skiing, on the age patterns of the group in question, on the description of the physical abilities and skills related to cross-country skiing and on the planning of sports training. The practical part is formed of a number of exercises divided into 4 groups. All exercises are documented by photos and description of the basic position, the progress and the aims of the exercise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janouskova Vendula DP.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA V. - OP.pdfPosudek oponenta práce143,15 kBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,54 kBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA V..pdfPrůběh obhajoby práce46,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.