Title: Vnímání principů fair play vysokoškolskými studenty
Other Titles: The perception of the fair play principles by university students
Authors: Konopíková, Alena
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24118
Keywords: fair play;sport;etika;společnost;olympismus;jednání;studenti;škola
Keywords in different language: fair play;sport;ethics;community;olympism;manner;students;school
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit, jak studenti ZČU v Plzni vnímají principy fair play. Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na seznámení s pojmem fair play, jeho historií, současností, různými pohledy ve sportovním i nesportovním prostředí a dalšími faktory souvisejících s jednáním fair play. Cílem praktické neboli výzkumné části práce je vyhodnocení a interpretace vyplněných dotazníků od studentů z fakulty pedagogické katedry tělesné výchovy a sportu a z fakulty ekonomické a fakulty aplikovaných věd.
Abstract in different language: The target of this graduate thesis is to evaluate how students of University of West Bohemia perceive principles of fair play. In theoretical part is this graduate thesis focused on term fair play, its history, present, different views on fair play in various groups of people and other factors connected with fair play. The target of practical part is evaluation and interpretation of questionnaires, completed by students of Faculty of Economics, Faculty of Applied Sciences and Faculty of Education, Department of Physical Education and Sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konopikova Alena - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
KONOPIKOVA A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce126,34 kBAdobe PDFView/Open
KONOPIKOVA A. - OP.pdfPosudek oponenta práce138,7 kBAdobe PDFView/Open
KONOPIKOVA A..pdfPrůběh obhajoby práce49,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.