Název: Interaktivní kurz Adobe Photoshop pro učitele Vv
Další názvy: Interactive course of Adobe Photoshop for Art Education teachers
Autoři: Jačková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Mašek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2413
Klíčová slova: výukový kurz;Adobe Photoshop;výtvarná výchova;komplexní postupy;grafický editor;výzkum učitelů
Klíčová slova v dalším jazyce: tutorial;Adobe Photoshop;art;complex procedures;graphic editor;research teachers
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vytvořením výukového kurzu k programu Adobe Photoshop, který je zaměřen především pro učitele výtvarné výchovy a studenty učitelství výtvarné výchovy. Výukový kurz obsahuje soubor komplexních úloh, využitelných jako metodický materiál. Součástí práce je také zhodnocení dostupné výukové metodiky a pomocí průzkumu zjištění vztahu učitelů ke grafickým editorům. Zároveň také je zkoumána validita vytvořeného kurzu na vzorku cílové skupiny studentů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work deals with creation of educational course to the program Adobe Photoshop which is used especially by teachers of art and by students of teaching profession of art. The educational course contains the group of complex problems used as methodical material. The part of diploma work is evaluation of available educational methodology and research of teacher?s relation to the graphic editors. The validity of created course is investigated on the part of target student?s group.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jackova Dana - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jackova Dana - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jackova Dana - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce520,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.