Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová Jiřina, Mgr. CSc.
dc.contributor.authorBerná, Lucie
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:42:55Z-
dc.date.available2013-12-5
dc.date.available2017-02-21T09:42:55Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-7
dc.identifier59957
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24136
dc.description.abstractDiplomová práce nabízí přehled a analýzu problematických jevů v oblasti fonetiky a grafiky v ruském jazyce, které vznikají vlivem interference. Díky rozboru těchto chyb a zaměření se na problematické jevy způsobující žákům obtíže, jsou sestavena vhodná cvičení pro žáky, která slouží k redukci nebo úplnému odstranění chyb. Diplomová práce nabízí i rozbor učebnice ruského jazyka v rámci vybrané problematiky. Uvedené příklady cvičení mohou posloužit k procvičování začínajícím žákům, stejně tak i učitelům jako vhodný doplňkový materiál do hodin ruštiny.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinterferencecs
dc.subjectfonetická interferencecs
dc.subjectgrafická interferencecs
dc.subjectruský jazykcs
dc.titleInterference ve školní praxics
dc.title.alternativeInterference in a school practiseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with knowledge and analysis of problematic issues in phonetic and graphic areas of Russian language which are caused by interference. Analysis of the mistakes and focus on problematic issues help to form appropriate exercises for students which help to reduce or straight eliminate the mistakes. The thesis analyse a schoolbook of Russian language in both problematic areas. Examples of exercises can help to beginners to practice Russian language and also be used as additional material in lessons.en
dc.subject.translatedinterferenceen
dc.subject.translatedphonetic interferenceen
dc.subject.translatedgraphic interferenceen
dc.subject.translatedrussian languageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interference ve skolni praxi - L. Berna.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Berna - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce909,71 kBAdobe PDFView/Open
Berna - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce674,79 kBAdobe PDFView/Open
Berna - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce306 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.