Název: Pohyb krajinou
Další názvy: The Motion through the Landscape
Autoři: Hašek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2414
Klíčová slova: krajinomalba;krajina;malba;Plzeňsko;chůze;poutnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape painting;scenery;Pilsen region;walking;pilgrimage
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je Pohyb krajinou. Tuto problematiku jsem uchopil v její doslovné formě. Zaměřil jsem se na fenomén chůze, poutnictví a vztah člověka ke krajině. Vznikl cyklus abstraktních gestických krajinomaleb, které se vztahují ke konkrétním místům severního Plzeňska. Prostředí motivu je tedy reálné. Tvorbě předcházel většinou kresebný či fotografický záznam přímo v krajině. Vzniklý malířský cyklus volně transformuje krajinu v závislosti na emocionalním prožitku z daného místa.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma thesis is The Movement through the Landscape. I have taken this issue literally. I have focused on a phenomenon of walking, pilgrimage and human relationship to countryside. Final output of this thesis is series of abstract landscape paintings which are connected to particular places in Pilsen region. At the beginning of the work, there were drawing and photographic sketches which arose directly in the landscape. Arisen painting series transform the landscape according to its emocional experience from those places.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hasek_dp_2012.pdfPlný text práce225,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hasek Lukas - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hasek Lukas - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce965,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hasek Lukas - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce425,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prakticka_cast_Hasek_Lukas.zipPraktická část52,05 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.