Title: Neurotické projevy u lidí s mentálním postižením
Other Titles: Neurotic sings at mentally disabled people
Authors: Peštová, Vendula
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24142
Keywords: neurotické poruchy;neuroticismus;temperament;mentální retardace;denní stacionář;neurotické projevy
Keywords in different language: neurotic disorders;neuroticism;temperament;mental retardation;day care center;neurotic symptoms
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou neurotických projevů u lidí s mentálním postižením. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou podány ucelené informace o neurotických poruchách, neuroticismu a mentální retardaci. Tato část se dotýká také přímo tématu neurotických poruch u lidí s mentálním postižením a specifického přístupu k těmto lidem. V praktické části je zmapován výskyt neurotických projevů u skupiny lidí s mentálním postižením, jejich četnost, zjevné spouštěče a množství neurotických projevů v závislosti na pohlaví, věku a stupni mentální retardace.
Abstract in different language: The thesis deals with neurotic symptoms in people with mental disabilities. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In theoretical part there are given comprehensive information about neurotic disorders, neuroticism and mental retardation. This part also affects the subject of neurotic disorders in people with mental disabilities and specific approach to these people. The presence of neurotic symptoms in a group of people with mental disabilities, their frequency, the obvious starter and a number of neurotic symptoms which depends on gender, age and level of mental retardation is elaborated in practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pestova.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Pestova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,31 kBAdobe PDFView/Open
Pestova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,44 kBAdobe PDFView/Open
Pestova - oponent.pdfPosudek oponenta práce332,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.