Title: Poruchy příjmu potravy v dětském věku
Other Titles: Eating disorders by the children
Authors: Benešová, Ivana
Advisor: Novotná Lenka, PhDr.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24151
Keywords: mentální anorexie;mentální bulimie;poruchy příjmu potravy;terapie
Keywords in different language: mental anorexia;mental bulimia;eating disorders;therapy
Abstract: Diplomová práce "Poruchy příjmu potravy v dětském věku" se zabývá problematikou poruch příjmů potravy, především se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii. Zaměřuje se na jejich etiologii, symptomy, epidemiologii i na možnosti jejich léčby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má celkem šest kapitol, první kapitola se věnuje atypickým a nespecifickým poruchám příjmu potravy, dalšími kapitolami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Předposlední kapitola se zabývá poruchami příjmu potravy u dětí. Poslední kapitola pak popisuje terapie těchto poruch. Cílem praktické části je výzkumné šetření pomocí dotazníku EAT -26, které probíhalo na plzeňské střední škole a zúčastnilo se ho celkem devadesát respondentek. Praktická část byla doplněna o dvě případové studie dvou pacientek, které v dětském věku trpěly mentální anorexií a dokázaly tuto poruchu za pomoci rodiny a přátel zvládnout. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že poruchy příjmu potravy mají vzrůstající tendenci a jsou závažným problémem již u dospívajících dívek.
Abstract in different language: The diploma thesis Eating Disorders of the children deals with the topic of eating disorders, mainly mental anorexia and mental bulimia. It focuses on etiology, symptoms, and epidemiology and on possibilities of therapy. The thesis is in two parts dividend, practical and theoretical. Theoretical part has chapters, the first one deals with atypical forms of eating disorders, next chapter is concernd with anorexia and bulimia. Penultimate chapter deals with eating disorders by children and the last one describes therapy of disorders. The main goal of practical part is questionnaire survey with EAT-26, which was at Secondary school in Plzeň realized by nineteen respondents. Practical part was completed with two case studies of two women, which suffered from mental anorexia and they overpowered this disorder thanks to family and friends. On the grounds of questionnaire survey was found out, that the tendency of eating disorder gowns up and it is a grave problem by pubescent girls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ivana Benesova_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - oponent.pdfPosudek oponenta práce347,37 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.