Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová Alena, PhDr.
dc.contributor.authorŠmídová, Alice
dc.contributor.refereeKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:12Z-
dc.date.available2015-10-8
dc.date.available2017-02-21T09:43:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-28
dc.identifier65385
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24152
dc.description.abstractDiplomová práce byla zaměřena na celkovou spokojenost současných učitelů ve svém povolání. Teoretická část je zaměřena na vývoj učitelské profese v českých zemích, na změny, kterými toto povolání procházelo a na významné mezníky, které ji ovlivnily, až po současné nároky, které jsou na učitele kladeny. V praktické části proběhlo na základě online dotazníku šetření celkové spokojenosti současných učitelů, vyhodnocení a ověření navržených hypotéz.cs
dc.format69 s. (14 755 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectučitelská profesecs
dc.subjectosobnost učitelecs
dc.subjectprofesní kompetence učitelecs
dc.subjectkariérní řádcs
dc.subjectautodiagnostika učitelecs
dc.subjectfeminizace školstvícs
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectprofesní spokojenost učitele.cs
dc.titleProfesní spokojenost učitelůcs
dc.title.alternativeProfessional satisfaction of teachersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the total satisfaction of current teachers in their profession. The theoretical part is focused on the development of the teaching profession in the Czech republic. The changes which the profession is undergoing and important milestones that influenced it, to current demands that are placed on teachers . The practical part is based on an online questionnaire survey of overall satisfaction of current teacher evaluation and verification of the proposed hypotheses.en
dc.subject.translatedthe teaching professionen
dc.subject.translatedteacher personalityen
dc.subject.translatedteacher professional competenceen
dc.subject.translatedcareer systemen
dc.subject.translatedself-test teachersen
dc.subject.translatedfeminisation of educationen
dc.subject.translatedburnouten
dc.subject.translatedprofessional satisfaction of teachersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SMIDOVA.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Smidova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,08 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - oponent.pdfPosudek oponenta práce409,28 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce121,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.