Název: Srovnání plzeňského a ostravského německého evangelického sboru (do roku 1946)
Další názvy: Comparison of German Evangelical congregation in Pilsen and Ostrava (until 1946)
Autoři: Kordová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Oponent: Ehrenmüller Jürgen
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24160
Klíčová slova: evangelická církev;protestantismus;wehrenfennig;plzeň;ostrava;vyznání;sudety
Klíčová slova v dalším jazyce: evangelical;church;protestantism;wehrenfennig;pilsen;ostrava;confession;sudetenland
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá Německou evangelickou církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, konkrétně komparací farností v Plzni a v Ostravě. Tato města budou porovnávány z hlediska historického vývoje, velikosti a finanční podpory v obou oblastech. Statistická část vznikla díky datům získaným z Archivu města Plzně a Ostravy. Na základně těchto informací můžeme zjistit vyznání obyvatel před vstupem a po výstupu do této církve, kolik osob do církve přispívalo a výši těchto příspěvků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the German Evangelical Church in Bohemia, Moravia and Silesia, specifically with comparison of parishes in Plzen and Ostrava. These cities will be compared in terms of historical development, size and financial support in both areas. The statistical part is based on the data acquired from the Archive of the City of Pilsen and Ostrava. On the basis of those information we can determine church belonging of inhabitants, how many people contributed to the church as well as the amounts of these contributions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kordova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kordova_vp.pdfPosudek vedoucího práce965 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kordova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce361,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kordova_op.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.