Název: Příčiny vzniku kavitace v sacím potrubí podávacích čerpadel napájecího soustrojí elektrárenského bloku 660 MW
Další názvy: The Causes of Cavitation in the suction pipe of The Feed Pump in the power plant unit Ledvice 660 MW
Autoři: Dobšíčková, Václava
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Vladimír
Oponent: Polach, Vladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2417
Klíčová slova: kavitace;sací trakt;výpočtová kontrola kavitace;napájecí čerpadlo;podávací čerpadlo;elektrárna Ledvice 660MW
Klíčová slova v dalším jazyce: cavitation;suction system;calculation of cavitation control;feed pump;system pump;power plant Ledvice 660MW
Abstrakt: Diplomová práce zahrnuje jak obecné příčiny vzniku kavitace u energetických strojů, tak i výpočtovou kontrolu kavitace v sacím traktu v elektrárně Ledvice 660MW. V elektrárně Ledvice 660MW jsou čerpadla zapojena ve složení 2+1, tudíž výpočtová kontrola kavitace je spočítána pro všechny sací trakty této napájecí stanice. Celá potrubní trasa je rozdělena na několik bodů; ve zvolených místech je počítán skutečný tlak pv a pokud je menší, než je minimálně potřebný tlak pvdov., dochází zde ke kavitaci (což je nepřípustné). Výpočet je proveden pro dvě varianty; kdy v první variantě je průměr potrubí volen větší než u druhé varianty. Výsledky vycházejí lépe u varianty s menšími průměry sacího potrubí. Celá potrubní trasa je namodelována v 3D programu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes the general causes of cavitation energy machines and computational control of cavitation in the intake tract related to the power plant Ledvice 660MW. Feed pumps composition is 2+1 in this power plant so the calculation of cavitation control is calculated for all tracts of this suction feed station. The entire pipeline route is divided into several points and actual pressure pv at is calculated selected locations. Cavitation begins where there is less than the minimum required pressure pvdov and is unacceptable. Calculations are performed for two variants, where the first option is chosen for pipe diameter larger than the other variant. Results are based on a better version with a smaller diameter suction pipe. The entire pipeline route is modeled in a 3D program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kavitace_Dobsickova_2012.pdfPlný text práce10,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2184_0001.pdfPosudek vedoucího práce59,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2185_0001.pdfPosudek oponenta práce56,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2205_0001.pdfPrůběh obhajoby práce13,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.