Title: Evaluace česko-německé jazykové animace na českých středních školách
Other Titles: An evaluation of Czech-German language animation at Czech secondary schools
Authors: Budíková, Kateřina
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Referee: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24174
Keywords: jazyková animace;organizace tandem;jazykový animátor;práce jazykového animátora;střední školy;dotazníky pro učitele;dotazníky pro studenty;motivace studentů;němčina jako cizí jazyk na sš;návrhy a modifikace aktivit pro sš
Keywords in different language: language animation;organisation tandem;language animator;the work of a language animator;secondary schools;questionnaires for teachers;questionnaires for students;students' motivation;german as a foreign language at secondary schools;suggestions and recommendations of the activities for secondary schools
Abstract: Práce se zabývá evaluací německo-české jazykové animace na českých středních školách. Práce má dvě hlavní částí - část teoretickou, ve které autorka definuje jazykovou animaci, její cíle, fáze, použití apod. V praktické části se autorka zabývá analýzou dat, nashromážděných na počátku roku 2015. Data byla nashromážděna pomocí dotazníků zaslaných na střední školy, které se zúčastnily jazykové animace na podzim a v zimě roku 2014. Na základě vyhodnocení nashromážděných dat formuluje autorka v závěru praktické části konkrétní návrhy pro použití jazykové animace ve vyučování německého jazyka na českých středních školách.
Abstract in different language: The graduation thesis focuses on the evaluation of Czech-German language animation at Czech secondary schools. There are two main parts of the thesis. The definition, origin, development, methods and phases of the language animation are dealt with in the theoretical part. The information about the role of a language animator and about the work of the organization Tandem is included in this part as well. The practical part analyses the data which were collected at the beginning of the year 2015. The data were collected with the help of printed and electronic questionnaires. Within the scope of this survey secondary school teachers and students who experienced the language animation in the autumn and winter 2014 were addressed. Based on the results, the author of the thesis formulates recommendations, suggestions and concrete modifications of games and activities for the usage of the Czech-German language animation in the German language teaching at Czech secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni verze.pdfPlný text práce11,14 MBAdobe PDFView/Open
Budikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Budikova_op.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Budikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce396,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.