Title: Sprachliche Analyse der deutschen Kinderwerbung
Other Titles: Language analysis of children commercial
Authors: Trefná, Denisa
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24175
Keywords: reklama;znaky tv reklamy;slogan;jazyk reklamy a jeho specifika;anglicismy;dětská reklama;cílová skupina děti;jazyková analýza
Keywords in different language: commercial and its features;children commercial;target group children;language analysis;tv-commercials;slogans;specific language of the commercial
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je německá dětská reklama a její jazyk. Teoretická část práce se zabývá reklamou, jejími znaky a cílovou skupinou dětí. Dále je charakterizován jazyk reklamy a jeho specifika.Praktická část je zaměřena na zkoumání lexikální jazykové roviny vybraných reklamních textů. Centrem této části práce je jazyková analýza, která byla provedená na základě studia odborné literatury. Cílem práce bylo, analyzovat jazyk reklamy užitý ve vybraných televizních spotech tak, aby byla dokázána nebo vyvrácena všeobecná platnost tří hypotéz i pro oblast dětské reklamy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the children commercial and its particular language that is marked by specific particularities. The theoretical part focuses on the features of commercials and the target group children. Further is the language of the commercial and its particularities defined. The practical part focuses on the analysis of the lexical level of the language used in texts, which is done according to the presented literature. The main goal of this thesis was, to analyse the language used in chosen TV-commercials in the way, the validity of the claims stated in the theoretical part may be approved in the field of children commercials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sprachliche Analyse der deutschen Kinderwerbung (DP).pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Trefna_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Trefna_op.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Trefna_obh.pdfPrůběh obhajoby práce415,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.