Title: Tvořivá recyklace v pracovních činnostech
Other Titles: Creative recycling in work activities
Authors: Vrbová, Zdenka
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24184
Keywords: recyklace;recyklace odpadu;tvořivost;pracovní činnosti - nápadník;odpadový a zbytkový materiál.
Keywords in different language: recycling;waste recycling;creativity;handicraft- set of ideas;waste and residual material.
Abstract: Cílem mé diplomové práce je upozornění na možnosti využití odpadového a zbytkového materiálu a vytvoření "nápadníku" nejen pro učitele a děti, ale pro všechny, kteří rádi tvoří a pracují s netradičním materiálem. V teoretické části se zabývám postavením pracovních činností v RVP a ŠVP, jejich obsahu a naplnění klíčových kompetencí. Dále zde podrobně rozebírám stránku odpadu, a jeho následné třídění a recyklaci. V praktické části jsem se snažila o vytvoření "nápadníku", který obsahuje 22 námětů na práci s odpadovým a zbytkovým materiálem. Každý výrobek je opatřen pracovním postupem, fotografiemi a zpětnou reflexí z praxe.
Abstract in different language: The aim of my Diploma workis to point out to some - possibilities of application the recyclable material. The goalisalso to create a "set of ideas" not only for teachers and children but for all the people, who love the work and kreativity with the unconventional material. The theoretical part isengaged to the situation of the "Handicraft" school subject in RVP and ŠVP, it contents and keycompetencies. In my work I analysed the problem of the wasteseparation and recycling as well. I made efforts to create a "set of ideas" in the practical part. This set includes 22 the mesor ideas for the work with the recyclable material. Every producti ssupplied with the metodof operation, photographs and the practice feedback
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Zdenka Vrbova.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
vrbova hodn.pdfPosudek vedoucího práce84,94 kBAdobe PDFView/Open
vrbova-DP-posudek-oponent.pdfPosudek oponenta práce86,95 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova protokol278.pdfPrůběh obhajoby práce197,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.