Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBočanová, Dana
dc.contributor.refereeKorytář Jindřich, Ing.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:45Z-
dc.date.available2014-11-21
dc.date.available2017-02-21T09:43:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier64202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24185-
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na možnosti využití přírodního materiálu v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ. Cílem této diplomové práce je shromáždění množství námětů pro výrobky z různých druhů přírodnin v pracovních činnostech a zjištění informovanosti učitelů ZŠ o přírodním materiálu a jeho využití na základních školách. Při realizaci praktické části jsem ověřila, že i v dnešní době mají žáci zájem o tvoření z přírodního materiálu a práce s přírodninami je baví. Díky práci s přírodninami si žáci formují svůj vztah k přírodě a rozvíjí svůj postoj k environmentální výchově.cs
dc.format93 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpracovní činnostics
dc.subjectpřírodní materiálycs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectžákcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjecttvořenícs
dc.subjectvýrobekcs
dc.titlePřírodní materiál v pracovních činnostechcs
dc.title.alternativeNatural material in work activitiesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the possibilities of using natural materials in work activities on the first grade of primary school. The aim of this thesis is to gather lots of ideas of products from various kinds of nature in work activities and finding information for primary school teachers of natural materials and their use in primary schools. During the implementation of the practical part I have checked that even today pupils are interested in creating of a natural material and they enjoy working with natural products. Thanks to the work with natural products pupils form their relationship to nature and develop their approach to environmental education.en
dc.subject.translatedwork activitiesen
dc.subject.translatednatural materialsen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedpupilen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedcreatingen
dc.subject.translatedproducten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.PDFPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
bocanova DP.pdfPosudek vedoucího práce30,07 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Bocanova 1x.pdfPosudek oponenta práce265,33 kBAdobe PDFView/Open
Bocanova protokol276.pdfPrůběh obhajoby práce179,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.