Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZdebor, Jan
dc.contributor.authorSláma, Václav
dc.contributor.refereeKarlach, Jiří
dc.date.accepted2012-06-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:48:13Z-
dc.date.available2011-11-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:48:13Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-25
dc.identifier48750
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2418
dc.description.abstractCílem práce je shrnout současný stav výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů (SMR) a na základě takto získaných podkladů provést technické a ekonomické hodnocení. Dalším úkolem je návrh základních rozměrů vybrané tlakové nádoby malého reaktoru na základě pevnostních výpočtů a kontrolních výpočtů provedených podle normy NTD A.S.I. Nebyla objevena žádná technická překážka pro výstavbu SMR. Z principu jsou navíc bezpečnější než velké reaktory a většina je ekonomicky výhodnější. Navržená tlaková nádoba splňuje všechny požadavky NTD.cs
dc.format130 s. (137 639 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48750-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSMRcs
dc.subjectmalý reaktorcs
dc.subjectmodulární reaktorcs
dc.subjectreaktorcs
dc.subjectMAAEcs
dc.subjectekonomické hodnocenícs
dc.subjecttlaková nádobacs
dc.subjectNTD A.S.I.cs
dc.subjectpevnostní výpočetcs
dc.subjectkontrolní výpočetcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectKLT-40Scs
dc.titleMožnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkáchcs
dc.title.alternativePossibility of using Small Modular Reactors in czech conditionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the current stage of research and development of Small Modular Reactors (SMR). The purpose is placed on a technical comparison with focus on security and an economic comparison with current large nuclear reactors. The next important part is to design the basic dimensions of a selected small reactor pressure vessel based on the stress analysis by using standards of NTD A.S.I. There were not discovered any technical obstacles for the construction of the SMR. SMR are also more economical than large reactors. Designed pressure vessel satisfies all requirements of NTD.en
dc.subject.translatedSMRen
dc.subject.translatedSmall Modular Reactoren
dc.subject.translatedreactoren
dc.subject.translatedIAEAen
dc.subject.translatedeconomic evaluationen
dc.subject.translatedpressure vesselen
dc.subject.translatedNTD A.S.Ien
dc.subject.translatedstress analysisen
dc.subject.translatedMKPen
dc.subject.translatedKLT-40Sen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_SMR_Vaclav_Slama.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
2189_0001.pdfPosudek vedoucího práce24,19 kBAdobe PDFView/Open
2183_0001.pdfPosudek oponenta práce59,41 kBAdobe PDFView/Open
2204_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.