Title: Kuželosečky v kruhové inverzi
Other Titles: Conic sections in circular inversion
Authors: Kocourek, Jan
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24199
Keywords: kružnice;kruhové křivky;kruhové zobrazení;kruhová inverze;apolloniovy úlohy;kuželosečky;regulární kuželosečky;kuželosečky v kruhové inverzi;rovinné křivky
Keywords in different language: circle;generalized circles;circle mappings;circle inversion;apollonius's exercises;conic;regular conic;conic sections in circular inversion;planar curve
Abstract: Tato práce spojuje dvě jinak samostatná témata, kruhovou inverzi a studium rovinných křivek. Kruhová inverze je rovinné zobrazení, které zobrazuje kruhové křivky (přímky, kružnice) opět na kruhové křivky. Této vlastnosti je využito při vyšetřování rovinných křivek - regulárních kuželoseček. Těžeištěm této práce je vytvoření interaktivních dynamických figur, které jsou vytvořeny pomocí programu Geogebra.
Abstract in different language: This thesis connects two otherwise separate themes, circle inversion and study of planar curves. Circular inversion is a planar view that shows a circular curve (lines, circles), again on the circular curve. This property is used in the investigation of plane curves - regular conic sections. The focus of this work is to create interactive dynamic figures, which are created by programme Geogebra.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Kocourek Kuzelosecky v kruhove inverzi 2016.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Kocourek.pdfPosudek vedoucího práce30,06 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek diplomove prace Jana Kocourka 16.pdfPosudek oponenta práce241,69 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kocourek314.pdfPrůběh obhajoby práce166,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.