Název: Numerická simulace proudění v odlehčeném ventilu ŠKODA a určení namáhání vřetene od aerodynamických sil
Další názvy: Numerical simulation of a steam flow throw the balanced control valve and set up a strain of an aerodynamics power to the spindle
Autoři: Straka, František
Vedoucí práce/školitel: Matas, Richard
Oponent: Tajč, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2420
Klíčová slova: CFD;FLUENT;počítačová numerická simulace;regulační ventil;parní turbína;ideální plyn;pára;proudění;stabilizační síla
Klíčová slova v dalším jazyce: CFD;computer simulation;control valve;steam turbine;ideal gas;steam;comparison;stabilisation power to spindle;FLUENT
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění páry v odlehčeném regulačním ventilu. Výsledkem je silové namáhání vřetene od aerodynamických sil. Numerická simulace byla porovnána s experimentálním měřením, při zadávání stejných okrajových podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the numerical simulation of a steam flow throw the balanced control valve. The graph of aerodynamics power which causes a force to the spindle has been done. Numerical simulations were compared with experimental measurements for the award of the same boundary conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKE) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frantisek Straka DP.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2187_0001.pdfPosudek vedoucího práce48,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2188_0001.pdfPosudek oponenta práce48,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2207_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.