Title: Numerická simulace proudění v odlehčeném ventilu ŠKODA a určení namáhání vřetene od aerodynamických sil
Other Titles: Numerical simulation of a steam flow throw the balanced control valve and set up a strain of an aerodynamics power to the spindle
Authors: Straka, František
Advisor: Matas, Richard
Referee: Tajč, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2420
Keywords: CFD;FLUENT;počítačová numerická simulace;regulační ventil;parní turbína;ideální plyn;pára;proudění;stabilizační síla
Keywords in different language: CFD;computer simulation;control valve;steam turbine;ideal gas;steam;comparison;stabilisation power to spindle;FLUENT
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění páry v odlehčeném regulačním ventilu. Výsledkem je silové namáhání vřetene od aerodynamických sil. Numerická simulace byla porovnána s experimentálním měřením, při zadávání stejných okrajových podmínek.
Abstract in different language: This thesis deals with the numerical simulation of a steam flow throw the balanced control valve. The graph of aerodynamics power which causes a force to the spindle has been done. Numerical simulations were compared with experimental measurements for the award of the same boundary conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantisek Straka DP.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
2187_0001.pdfPosudek vedoucího práce48,19 kBAdobe PDFView/Open
2188_0001.pdfPosudek oponenta práce48,08 kBAdobe PDFView/Open
2207_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.