Title: Standardizované normativy vybavení dílen na ZŠ
Other Titles: The standardized norms of equipment for workshops at primary school
Authors: Kovářová, Pavlína
Advisor: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24200
Keywords: kurikulární dokumenty;bezpečnost práce;dotazníky;pracovní činnosti;obrábění;vybavení;nářadí;nástroje;dílny
Keywords in different language: curriculum document;safety at work;questionnaire;work activities;machining;equipment;tools;tools;workshops
Abstract: Diplomová práce "Standardizované normativy vybavení dílen na ZŠ" se věnovala základnímu vybavení dílen na základních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na význam kurikulárních dokumentů a bezpečnost zdraví při práci. V praktické části je zpracováno dotazníkové šetření celkem z třiceti základních škol z regionu Plzeňska a návrh vybavení dílen na základních školách.
Abstract in different language: The diploma thesis "The standardized norms of equipment for workshops at primary school" was devoted to the basic equipment of workshops at primary schools. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the importance of curriculum documents and health safety at work. The practical part contains a questionnaire survey of a total of thirty primary schools in the Pilsen region and design of the equipment workshops at primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kovarova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Kovarova.pdfPosudek vedoucího práce454,4 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Kovarova.pdfPosudek oponenta práce73,68 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kovarova322.pdfPrůběh obhajoby práce186,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.