Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJedličková, Romana
dc.contributor.refereeKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:53Z-
dc.date.available2015-6-3
dc.date.available2017-02-21T09:43:53Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier65899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24204-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá teorií tvořivosti a metodami rozvoje tvořivých schopností. V teoretické části je uveden obsah a cíl vyučování pracovních činností a klíčové kompetence, které bychom měli uskutečnit. V praktické části objevíme výzkum tvořivých schopností pomocí Urbanova testu. Ještě tato diplomová práce zahrnuje 10 námětů z různých materiálů. U každého výrobku je uveden pracovní postup a fotografie.cs
dc.format52
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectteorie tvořivostics
dc.subjectkreativitacs
dc.subjectmetody rozvoje tvořivých schopnostícs
dc.titleNeverbální tvořivé schopnosti na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeCreative ability on the 1. level of basic schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the theories of creativity and creative ability development methods. In the theoretical part of the contents and destination of the teaching work and the key competences, which we should take place. In the practical part of the creative ability by research we discover the Urbanova test. Yet this thesis includes 10 subjects from a variety of materials. For each product is given a workflow and photography.en
dc.subject.translatedthe theory of creativityen
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translatedmethodsen
dc.subject.translateddevelopment of creative abilitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce37,89 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Jedlickova.pdfPosudek oponenta práce73,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Jedlickova321.pdfPrůběh obhajoby práce194,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.