Název: Hodnocení vlivu vzduchové mezery na tepelný režim elektromagnetů pohonů řídících tyčí jaderných reaktorů VVER pro různá konstrukční provedení pohonů
Další názvy: Evaluation of the influence of air interspace on the thermal mode of electromagnets control rod drive of nuclear reactor VVER for different design of the drive.
Autoři: Kykal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Zdebor, Jan
Oponent: Ruchař, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2421
Klíčová slova: LKP-M/3;ŠEM3;lineární krokový pohon;numerická simulace;elektromagnet
Klíčová slova v dalším jazyce: LKP-M/3;SHEM3;linear stepper drive;numerical simulation;electromagnet
Abstrakt: Práce se zabývá konstrukčním řešením bloku elektromagnetů u lineárních krokových pohonů používaných na jaderných elektrárnách typu VVER1000-V320. Dále se zabývá teplotechnickým výpočtem bloku elektromagnetů za nominálních a havarijních podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma deals with the design of block of electromagnets linear stepper drive used in nuclear power plants VVER1000- type V320. It also deals with heat-technical calculation of block of electromagnets at nominal and emergency conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2190_0001.pdfPosudek vedoucího práce23,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2181_0001.pdfPosudek oponenta práce64,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2202_0001.pdfPrůběh obhajoby práce15,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2421

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.