Title: Hodnocení vlivu vzduchové mezery na tepelný režim elektromagnetů pohonů řídících tyčí jaderných reaktorů VVER pro různá konstrukční provedení pohonů
Other Titles: Evaluation of the influence of air interspace on the thermal mode of electromagnets control rod drive of nuclear reactor VVER for different design of the drive.
Authors: Kykal, Martin
Advisor: Zdebor, Jan
Referee: Ruchař, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2421
Keywords: LKP-M/3;ŠEM3;lineární krokový pohon;numerická simulace;elektromagnet
Keywords in different language: LKP-M/3;SHEM3;linear stepper drive;numerical simulation;electromagnet
Abstract: Práce se zabývá konstrukčním řešením bloku elektromagnetů u lineárních krokových pohonů používaných na jaderných elektrárnách typu VVER1000-V320. Dále se zabývá teplotechnickým výpočtem bloku elektromagnetů za nominálních a havarijních podmínek.
Abstract in different language: This diploma deals with the design of block of electromagnets linear stepper drive used in nuclear power plants VVER1000- type V320. It also deals with heat-technical calculation of block of electromagnets at nominal and emergency conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
2190_0001.pdfPosudek vedoucího práce23,24 kBAdobe PDFView/Open
2181_0001.pdfPosudek oponenta práce64,28 kBAdobe PDFView/Open
2202_0001.pdfPrůběh obhajoby práce15,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.