Title: Historie v českých a slovinských učebnicích
Other Titles: History in Czech and Slovenian textbooks
Authors: Koželuh, Ondřej
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24216
Keywords: učebnice;srovnání;český;slovinský;didaktický;součást;médium;analýza
Keywords in different language: textbook;comparison;czech;slovenian;didactic;component;medium;analysis
Abstract: Tématem diplomové práce je srovnat pohled na dobu od roku 1848 po současnost v rámci pojetí českých a slovinských učebnic. Zvolenými médii se stala česká SPN - Dějepis a slovinská Raziskujem preteklost, jakožto nejlepší a nejpoužívanější materiály v obou zemích.
Abstract in different language: The theme of this thesis is to compare look at the period from 1848 to the present within the concept of Czech and Slovenian textbooks. Selected media became Czech SPN - History and Slovenian Raziskujem preteklost, as the best and most widely used materials in both countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluh V.pdfPosudek vedoucího práce781,37 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh O.pdfPosudek oponenta práce420,18 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh P.pdfPrůběh obhajoby práce191,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.