Title: LK Tatran Chodov - historie lyžařského oddílu
Other Titles: LK Tatran Chodov - the history of a skiing club
Authors: Veselý, Jan
Advisor: Morávková Naděžda, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24222
Keywords: chodov;lyžování;capartice;tatran;sokol
Keywords in different language: chodov;skiing;ski club;capartice;tatran;sokol
Abstract: Práce je zaměřena na více než šedesátiletou historii lyžařského oddílu v Chodově. Součástí výzkumu je podrobná historie lyžování v Chodově, ale také stručný vývoj lyžování obecně, počátky lyžování na našem území, vznik nejstarších lyžařských oddílů na Domažlicku a popis závodu Chodská třicítka. K práci byly využity jednatelské knihy TJ, výroční zprávy, soukromé archivy, dobový tisk a vzpomínky pamětníků.
Abstract in different language: This thesis deals with the ski club LK Tatran Chodov. The history of this club started in 1952. Chodov is a small village, but skiing is very popular here. This sport never been described in some work, so I decided be the first. The main part of the thesis is about ski club LK Tatran Chodov. It was founded in 1952 and I cover its history to the nineties. The most informations are collected about the seventies, which is probably the gold age of skiing in Chodov. Then the work continues through the eighties to present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LK Tatran CHODOV.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFView/Open
Vesely V.pdfPosudek vedoucího práce409,43 kBAdobe PDFView/Open
Vesely O.pdfPosudek oponenta práce713,08 kBAdobe PDFView/Open
Vesely P.pdfPrůběh obhajoby práce164,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.