Title: Z dějin Základní školy Komenského Horažďovice
Other Titles: History of elementary school Komenského Horažďovice
Authors: Hiřmanová, Hana
Advisor: Morávková Naděžda, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24230
Keywords: horažďovice;školství;obecné školy;měšťanské školy;základní škola komenského horažďovice
Keywords in different language: horažďovice;education systém;elementary school;lower secondary school;komenského primary school in horažďovice
Abstract: Diplomová práce pojednává o nejstarší historii Základní školy Komenského Horažďovice. Ta vznikla v roce 1960 spojením čtyř škol - dívčí a chlapecké obecné a dívčí a chlapecké měšťanské. Práce zaznamenává dějiny těchto čtyř škol od jejich vzniku do roku 1948. Je zaměřena na vznik škol a jejich umístění, vyučovací předměty, žáky a jejich vývoj během obou světových válek. Na konci práce je nastíněn stručný přehled vývoje škol po roce 1948 do současnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the oldest history of Komenského primary school in Horažďovice. This school was founded in 1960 by joining of four schools girl´s and boys´ elementary schools and girl´s and boys´ lower secondary schools. The thesis is dealing with the history of all four schools since their foundation until 1948. The thesis focuses on the foundation of the schools and their positioning, teaching subjects, pupils and their improvement during the World War I and World War II. In the end of the thesis there is a schema of a brief overview of the development of the schools after the 1948 until today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp - Hana Hirmanova.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
Hirmanova V.pdfPosudek vedoucího práce530,09 kBAdobe PDFView/Open
Hirmanova O.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hirmanova P.pdfPrůběh obhajoby práce173,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.