Title: Josef Frais - tvůrčí profil
Other Titles: Joseph Frais - author´s profile
Authors: Naxerová, Ivana
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24234
Keywords: josef frais;život;dílo;analýza;československo
Keywords in different language: joseph frais;live;work;analysis;czechoslovakia
Abstract: Tato práce se zabývá spisovatelem Josefem Fraisem. V první části se zabýváme politickou a kulturní problematikou v 70. a 80. letech v Československu. Dále se práce věnujě autorovu životu a dílu. Z celkového uvedeného díla jsme provedli analýzu vybraných textů.
Abstract in different language: This work deals with the writer Josef Frais . The first part deals with the political and cultural issues in the 70s and 80s in Czechoslovakia . Furthermore, the work id dedicated to the author's life and work . The analysis of selected texts has been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Naxerova - Josef Frais - tvurci profil, 2015.pdfPlný text práce263,09 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce43,25 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce39,1 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.